Zdrowie | Uroda Dziecko

Sport | Dieta Nauka

.

  1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy sprzedaży zawartej z Klientem. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Klienta wymaga jego zgody. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
  2. Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie danych Klienta do Dostawcy w celu realizacji Umowy lub firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez serwis platnosci.pl lub firmie PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez serwis paypal.com.
  3. Dane osobowe zostaną usunięte na pierwsze żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie Internetowej. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
  5. Sprzedawca ma możliwość wysyłania materiałów oraz informacji handlowych w przypadku, gdy Klient dokonał subskrypcji biuletynu. Sprzedawca niezwłocznie uwzględnia prośby o zaprzestanie wysyłania wskazanych materiałów i informacji handlowych.
  6. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności danych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.